Narada szkoleniowa ekspertów PSP i IOŚ

W dniach 17 – 18 listopada w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyła się narada szkoleniowa w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, zorganizowana przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

  Galeria zdjęć

W naradzie uczestniczą przedstawiciele Komendy Głównej PSP wraz z dyrektorem Biura Rozpoznawania Zagrożeń st. bryg. Pawłem Janikiem, pracownicy pionu kontrolno-rozpoznawczego komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej. W szkoleniu udział wzięli również przedstawiciele Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wraz z dyrektorem Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Panią Bogusława Rutkowską oraz wojewódzcy inspektorzy Ochrony Środowiska.


Podczas narady poruszano sprawy związane z zaimplementowanymi do polskiego porządku prawnego wymaganiami tzw. Dyrektywy Seveso III, w tym dot.: planowania i prowadzenia wspólnych kontroli przez organy PSP i IOŚ, nowych zasad klasyfikacji zakładów ZDR i ZZR oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem. Podczas narady przeprowadzono również część warsztatową z wykorzystaniem raportu o bezpieczeństwie, który  poddano ocenie w 4 grupach.