Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym

W dniu 02 grudnia 2016 roku zakończone zostało kolejne po zatwierdzeniu programu przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym realizowane w dniach 28.11 - 02 grudnia 2016 roku.

 

Galeria zdjęć

Niniejsze szkolenie skierowane jest dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w celu przygotowania teoretycznego i praktycznego ratowników do wykonywania czynności ratowniczych w sytuacji zagrożenia czynnikami o charakterze CBRNE .

21 uczestników szkolenia po zaliczonym pozytywnie egzaminie otrzymało zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia. Zajęcia były prowadzone przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej jak również przez zaproszonych specjalistów min. w zakresie materiałów i urządzeń wybuchowych oraz analizy próbek. Zaświadczenia uczestnikom szkolenia wręczył z-ca Komendanta szkoły st. bryg. Jacek Antos.