Konferencja: BHP - edukacja, ekonomia, zdrowie

W dniu 24 listopada 2016 r. pracownicy Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie:
st. bryg. dr inż. Jan Kołdej i st. kpt. dr inż. Artur Ankowski uczestniczyli w konferencji „BHP – edukacja, ekonomia, zdrowie” organizowanej przez Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

 

Galeria zdjęć

Wygłoszony referat Aspekty BHP podczas szkoleń z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego ma związek z działalnością szkoły w zakresie prowadzenia szkoleń specjalistycznych i doświadczeniami dotyczącymi metodyki prowadzenia ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych.
Więcej informacji zamieszczono na stronie https://www.sgsp.edu.pl/aktualnosci-sgsp/konferencja-bhp-edukacja--ekonomia--zdrowie-868.html