Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

W dniu 16 grudnia 2016 roku zakończone zostało szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej zorganizowane przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Galeria zdjęć

W pierwszej części szkolenia od 21.11-13.12.2016r.  uczestnicy przyswajali wiedzę teoretyczną przekazaną w formie elektronicznej, na platformie e-learningowej, natomiast w dniach 14.12 - 16.12.2016r. uczestniczyli w zajęciach na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Zajęcia odbywały się na szkolnym poligonie, w laboratoriach szkolnych oraz w salach wykładowych. Grupa odwiedziła również zakład pracy, w którym zapoznano się z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi oraz szkolną jednostkę ratowniczo – gaśniczą. Szkolenie ukończyło 47 osób. Zaświadczenia inspektora ochrony przeciwpożarowej, wręczył Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mł. bryg. mgr  Piotr Placek.