CBRNE

W dniu 16 grudnia 2016 roku zakończone zostało kolejne, po zatwierdzeniu programu przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym realizowane w dniach 12 - 16 grudnia 2016 roku.

 Galeria zdjęć

Niniejsze szkolenie skierowane jest dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w celu  przygotowania teoretycznego i praktycznego ratowników do wykonywania czynności ratowniczych w sytuacji zagrożenia czynnikami o charakterze CBRNE.
20 uczestników szkolenia po zaliczonym pozytywnie egzaminie otrzymało zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia.
Zajęcia były prowadzone przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej jak również przez zaproszonych specjalistów min. w zakresie materiałów i urządzeń wybuchowych  oraz analizy próbek.
Zaświadczenia uczestnika szkolenia wręczył Komendant Centralnej Szkoły PSP mł. bryg. Piotr Placek.