Zakończenie XI turnusu Szkolenia Uzupełniającego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej

23 grudnia 2016 roku zakończył się XI turnus Szkolenia Uzupełniającego Strażaka Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej, realizowany w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.

Galeria zdjęć

Szkolenie ukończyło 29 strażaków, z czego dwóch  Listem Pochwalnym wyróżnił, na wniosek dowódcy kompanii, Komendant CS PSP - mł. bryg. Piotr Placek.
Zgodnie z Rozkazem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach jedenastu absolwentów SUSJOP 11/2016 z województwa śląskiego, zostało mianowanych na stopień sekcyjnego.
Uroczystość zakończenia turnusu zaszczycił swą obecnością: mł. bryg. Jacek  Kleszczewski – Śląski Komendant PSP w Katowicach.

Wszystkim absolwentom serdecznie gratulujemy osiągnięć!