Szkolenie doskonalące: Udzielanie wsparcia psychicznego na miejscu zdarzenia

W dniu 29 grudnia 2016 r. zakończyło się szkolenie doskonalące pt. „Udzielanie wsparcia psychicznego na miejscu zdarzenia” dla funkcjonariuszy pełniących służbę w systemie zmianowym JRG CS PSP w Częstochowie w dniach 27-29 grudnia 2016r. W szkoleniu uczestniczyło 17 strażaków, które przeprowadził psycholog kpt. Dominik Pabiasz.

Galeria zdjęć

Zajęcia prowadzone były na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w sali wykładowej JRG. Celem szkolenia było poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności z zakresu udzielania wsparcia psychicznego na miejscu zdarzenia w szczególności dzieciom, osobom starszym i osobom niepełnosprawnym.

Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z „Celami i kierunkami działania PSP i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na rok 2016.” podpisanymi 17 stycznia 2016r. przez Komendanta Głównego. Na realizację programu szkolenia przewidziano 4 godziny zajęć dydaktycznych, których jakość merytoryczna i praktyczna oceniona została ankietą ewaluacyjną.