Leonardo projekty mobilności

  Projekt mobilności „Dobre wzorce. Udział kadry CSPSP w specjalistycznym szkoleniu w LSTE w Niemczech” 

W związku z realizacją projektu pt. "Dobre wzorce. Udział kadry CSPSP w specjalistycznym szkoleniu w LSTE w Niemczech " w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” LEONARDO  DA VINCI przedstawiciele kadry szkoleniowej Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie uczestniczyli w jednotygodniowej wizycie w Landesschule und Technische Einrichtung fur Brand -und Katastrophenschutz w Niemczech. Partner projektu LSTE to instytucja, która podlega pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kraju związkowego Brandenburgia. Składa się z dwóch części: Centralnej Szkoły  działającej w zakresie ochrony przeciwpożarowej znajdującej się  w Eisenhüttenstadt oraz Szkoły wyposażenia technicznego będącej  w Borkheide. Szkoła kształci na potrzeby sił dowódczych i specjalnych straży pożarnej, a także ochrony przed skutkami katastrof. Szkolenia realizowane są na potrzeby kraju związkowego Brandenburgia, a także częściowo na potrzeby innych krajów związkowych z Niemiec. W ciągu roku ze szkoleń korzysta ok. 4000 uczestników, co daje rocznie około 200 realizowanych kursów. 

Pierwsza wizyta odbyła się w terminie 22.06.2014 - 28.06.2014 r. druga została wyznaczona na 31.08.2014-06.09.2014 r.

Program wizyty obejmował wymianę doświadczeń zawodowych, nabycie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności w ramach wybranych zagadnień z taktyki działań ochrony przeciwpożarowej sił dowódczych i specjalnych straży pożarnej, a także ochrony przed skutkami katastrof budowlanych.

Każdy uczestnik wizyty brał udział w :

1.Szkoleniu teoretycznym jak i praktycznym z zakresu usuwania skutków katastrof budowlanych oraz zagrożeń chemiczno-ekologicznych

2.Szkoleniu mającym na celu poznanie sposobów organizacji akcji, zabezpieczenia budynków podczas przeprowadzanych akcji ratowniczo-gaśniczych, poznanie nowoczesnych technik poszukiwania osób zagruzowanych, poznanie nowoczesnych technik zastosowania: rozpór, przypór, podpór podczas pożarów

3.Szkoleniu teoretycznym obejmującym zakres bezpieczeństwa publicznego

4.Szkoleniu teoretycznym jak i praktycznym z zakresu zabezpieczenia infrastruktury podczas powodzi  

5.Szkoleniu teoretycznym z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Uczestnictwo kadry CSPSP umożliwiło:

1.Zapoznane się z najnowocześniejszymi obiektami i środkami pozoracji, które pozwolą na prawidłową ocenę i ewentualne wdrażanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia życia.

2.Wypracowanie wspólnych procedur dysponowania oraz postępowania podczas pożarów i miejscowych zagrożeń.

3.Podwyższenie poziomu współpracy transgranicznej.

4.Zapoznanie się ze sposobami gaszenia pożarów budynków mieszkalnych z optymalnym  użyciem środków gaśniczych. Taktyka gaszenia pożarów stanowi kluczową umiejętność każdego strażaka. Szkolenie pozwala nabyć umiejętności zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych podczas pożarów wysokich obiektów budowlanych.

5.Zapoznanie się ze sposobami zabezpieczenia infrastruktury podczas powodzi. Szkolenie umożliwia skuteczne wykorzystanie sprzętu ratowniczego oraz poznanie technik zabezpieczenia infrastruktury w przypadku zdarzeń mających miejsce podczas powodzi.

 Dodatkowo realizacja projektu pozwoliła na nabycie nowych umiejętności w zakresie posługiwania się językiem niemieckim zawodowym, zapoznanie się z nową terminologią z zakresu słownictwa technicznego, używanego przez funkcjonariuszy straży pożarnej w Niemczech.

Realizacja projektu przyczyniła się do rozpoczęcia  oficjalnej współpracy Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej i Landesschule und Technische Einrichtung fur Brand -und Katastrophenschutz (partnera w projekcie). Dzięki wizycie zapoznano się z ogólnymi zasadami systemu kształcenia różnych instytucji europejskich, możliwość uczestnictwa w specjalistycznym szkoleniu pozwoliła na wymianę doświadczeń, zdobycie nowych umiejętności, a udział kadry szkoleniowej w wizycie przyczynił się do podniesienia poziomu kształcenia zawodowego w CS PSP. Realizacja projektu przyczyniła się do wzmocnienia międzynarodowego potencjału instytucji partnerskich, a LSTE zyskała rangę doskonałego ośrodka szkolenia funkcjonariuszy straży pożarnej godnego polecenia na arenie międzynarodowej. Projekt przyczynił się do wzmocnienia współpracy między instytucjami i daje podstawy do realizacji dalszych wspólnych projektów promujących ochronę przeciwpożarową.

  Leonardo Da Vinci - spotkanie podsumowujące III turę praktyk (dodano dn. 2013-06-05)
W dniu 4 czerwca 2013r odbyło się spotkanie podsumowujące III turę praktyki zawodowej realizowanej w ramach projektu mobilności IVT pt. „Strażak w UE – wymiana doświadczeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli” Programu Leonardo da Vinci. 


  Leonardo da Vinci ostatnia tura praktyk zawodowych dla kadetów CS PSP(dodano dn. 2013-03-20)
W dniach 04.03 – 16.03.2013 w Dublinie/ Irlandia odbyła się ostatnia tura praktyk zawodowych dla kadetów Centralnej Szkoły PSP


  Podsumowanie II tury praktyki zawodowej, realizowanej w ramach projektu mobilności IVT Programu Leonardo da Vinci. (dodano dn. 2012-11-20)
Dnia 20 listopada 2012r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się spotkanie podsumowujące II turę praktyki zawodowej, realizowanej w ramach projektu mobilności IVT


  Leonardo Da Vinci 15.09 – 29.09.2012 (dodano dn. 2012-10-04)
W dniach 15.09 – 29.09.2012 w Dublinie/ Irlandia odbyła się druga z trzech zaplanowanych praktyk zawodowych kadetów realizowanych w ramach projektu mobilności IVT pt. „Strażak w UE – wymiana doświadczeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli” Programu Leonardo da Vinci.


  Spotkanie w ramach projektu mobilności pt. „Strażak w UE – wymiana doświadczeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli” (dodano dn. 2012-05-09)
W dniu 8 maja 2012 w Centralnej Szkole PSP odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy wyjazd na praktykę zawodową kadetów, realizowaną w ramach projektu mobilności IVT pt. „Strażak w UE – wymiana doświadczeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli” Programu Leonardo da Vinci.


  Spotkanie w Dublinie w ramach projektu „Strażak w UE – wymiana doświadczeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli” (dodano dn. 2012-03-27)
W dniach 4.03 – 17.03.2012 r. w Dublinie/ Irlandia odbyła się pierwsza z trzech zaplanowanych praktyk zawodowych kadetów realizowanych w ramach projektu mobilności IVT pt. „Strażak w UE – wymiana doświadczeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywateli” Programu Leonardo da Vinci.