Szkolenie strażaków z Ukrainy tura I

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej rozpoczyna realizację projektu pt. „Zasady organizacji dekontaminacji całkowitej wynikające z zagrożeń chemiczno – ekologicznych przy zdarzeniach masowych”. Projekt jest realizowany w ramach Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2012 – 2015 wdrażanego przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Projekt będzie realizowany modułowo, w każdym z dwóch modułów zostanie przeszkolonych 20 przedstawicieli ukraińskiej straży pożarnej z Lwowskiego Uniwersytetu Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności. Szkolenia odbędą się od 3 do 14 września 2012 roku oraz od 8 do 19 kwietnia 2013 roku.

W dniach od 3 do 13 września 2012r. Centralna Szkoła PSP realizowała szkolenie dla 20 ratowników z Ukrainy reprezentujących Lwowski Państwowy Uniwersytet Ochrony Życia.

Było to kolejne z zaplanowanego cyklu szkoleń  w ramach programu Polskiej Pomocy - finansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych   nt. „  Zasady organizacji dekontaminacji całkowitej wynikające z zagrożeń chemiczno – ekologicznych przy zdarzeniach masowych  ”.

Projekt zrealizowany w Centralnej Szkole PSP, przyczynił się do wzrostu kompetencji służb publicznych Ukrainy, a tym samym pozwoli na podniesienie efektywności wykonywanych zadań , poprawę bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego.

Zakres szkolenia został uzgodniony z partnerem z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia. Zajęcia prowadzone były na poligonie szkolnym, w nowoczesnych salach wykładowych  oraz pracowniach praktycznych i laboratoriach.

Projekt  jest kontynuacją zapoczątkowanej w roku 2010 współpracy w ramach której   przeszkolono po 30 ratowników z Ukrainy i Gruzji w zakresie ratownictwa technicznego. Szkolenia w roku bieżącym adresowane są do ratowników z Ukrainy, Mołdawii. 

 Zakres tematyczny szkolenia obejmował między innymi :
- parametry fizykochemiczne , toksyczne , pożarowe i wybuchowe niebezpiecznych
 związków chemicznych,

- zagrożenia chemiczne w czasie imprez masowych ,

- rozpoznawanie zagrożeń – oznakowanie niebezpiecznych materiałów chemicznych w transporcie , magazynowaniu i obrocie ,

- taktyka w ratownictwie chemicznym ,

- sprzęt uszczelniający , armatura pompowa ,

- odzież oraz sprzęt ochrony osobistej ratownika ,

- alarmowanie , ostrzeganie i ewakuacja przy zdarzeniach związanych z rozprzestrzeniającą się chmurą toksyczną ,

- ćwiczenia w komorze dymowej ,

- organizacja dekontaminacji wstępnej w KSRG ,

- organizacja dekontaminacji ostatecznej ,

- budowa zestawu namiotów do dekontaminacji ostatecznej ,

- zastosowanie sprzętu medycznego w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Projekt „
Polska Pomoc 2012”, którą Centralna Szkoła PSP realizuje przy pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to nie tylko szkolenie. Jest to również pomoc sprzętowa. Ratownicy z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Ochrony Życia wrócą do kraju z następującym wyposażeniem:

- ubraniami i obuwiem specjalnym,

- zestawami ratownictwa medycznego PSP R1,

- pompą do substancji niebezpiecznych,

- pneumatycznym zestawem ratowniczym,

- zestawem hydraulicznym do ratownictwa technicznego,

- zestawami dekontaminacyjnymi.

 Uczestnicy szkolenia oprócz zajęć w CS PSP   mieli okazję zapoznania się z funkcjonowaniem chemicznej jednostki ratowniczo – gaśniczej w Katowicach – Piotrowicach Specyfikę tej jednostki przybliżył asp. sztab. Krzysztof Siwicki. Odwiedzenie Stadionu Miejskiego we Wrocławiu, który był jedną z aren EURO 2012 pozwoliło z kolei poznać zasady funkcjonowania i wyposażenie stadionu.
 W ramach programu kulturalnego przygotowano wyjazd i zwiedzanie Krakowa, a także  Klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie.  Nasi goście odwiedzili też Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Swoją obecnością szkolenie zaszczycili m.in.  :

- Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy,

- nadbryg. Marek Rączka - Śląski Komendant Wojewódzki PSP,

- stbryg. Marek Chmiel – Komendant CS PSP w Częstochowie,

- płk Docent Borys Bolibruch  – Dziekana Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia,

- płk dr Olga Menszikova, wykładowca Ochrony Ludności,

- dr Roman Jaworski, odpowiedzialny za medycynę katastrof,

- docent Oksana Powstyn,

- płk Stanisław Słyż – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy,

- st. bryg. Zbigniew Hibner - Komendant Miejski  PSP w Częstochowie.

Delegacji Ukraińskiej przewodniczył płk Borys Bolibruch  - Dziekan Wydziału Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Ochrony Życia w Lwowie .

Na ciekawostkę zasługuje fakt , że wśród osób biorących udział w szkoleniu znalazły się 4 kobiety . W trakcie szkolenia strażacy z Polski i Ukrainy mogli wymienić się swoimi spostrzeżeniami na temat różnic w  ratownictwie w ich krajach.

Zajęcia prowadzili pracownicy CS PSP:

bryg. Jan Kołdej – Fizykochemia Spalania,
bryg. Roman Klecha - Dowódca JRG – Taktyka Działań Gaśniczych,
mł. bryg. Marek Poterek - Taktyka Działań Ratowniczych – ratownictwo chemiczno – ekologiczne,
mł. bryg. Tomasz Zasępa - Taktyka Działań Ratowniczych – ratownictwo chemiczno – ekologiczne,
st. kpt. Artur Ankowski- Taktyka Działań Ratowniczych - ratownictwo chemiczno – ekologiczne,
st. kpt. Mariusz Przygoda – Rozpoznawanie Zagrożeń,
st. kpt. Jarosław Wojtania - Ratownictwo Medyczne