Szkolenie dla kadry Ukraińskiej i Gruzińskiej straży pożarnej

Szkolenie dla kadry ukraińskiej i gruzińskiej straży pożarnej - Polska Pomoc Zagraniczna

W dniach 22.08.2011-25.08.2011 w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyło się pierwsze z trzech szkoleń dla kadry ukraińskiej i gruzińskiej straży pożarnej. Szkolenie obyło się w ramach realizacji projektu pt: „Taktyka działań w ratownictwie technicznym i medycznym - transfer wiedzy poprzez organizację specjalistycznych staży dla kadry ukraińskiej i gruzińskiej straży pożarnej”. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach Polskiej Pomocy rozwojowej 2011.

W pierwszej turze szkoleń wzięło udział 10 ratowników z Ukrainy (Lwowski Państwowy Uniwersytet Ochrony Życia) oraz 10 ratowników z Gruzji (Tbilisi). Zakres tematyczny zajęć obejmował następujące zagadnienia:

- Organizacja ratownictwa technicznego w Państwowej Straży Pożarnej.

- Szkolenie z zakresu BHP.

- Sprzęt wykorzystywany w działaniach z zakresu ratownictwa technicznego: ratownicze urządzenia hydrauliczne, sprzęt pneumatyczny, wyciągarki i żurawie.

- Wypadki w komunikacji drogowej z udziałem samochodów osobowych: zagrożenia występujące w transporcie drogowym, zabezpieczenia miejsca wypadku, stabilizacja pojazdów, sposoby dostępu do osób uwięzionych.

- Prezentacja specjalistycznej Grupy Ratownictwa Technicznego: organizacja, sprzęt w dyspozycji, zakres zadań.

- Zdarzenia o charakterze masowym: organizacja działań medycznych, segregacja poszkodowanych i udzielanie pierwszej pomocy.

Integralną częścią szkolenia były ćwiczenia zgrywające z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego. W założonym scenariuszu zdarzenia upozorowano m.in wypadek autobusu komunikacji miejskiej z dużą liczbą poszkodowanych, wypadek cysterny samochodowej z busem. Zadaniem uczestników było uwolnienie osób uwięzionych w pojazdach oraz udzielenie pomocy poszkodowanym. Równie interesujące ćwiczenia związane były z awaryjnym podnoszeniem cysterny samochodowej oraz autobusu komunikacji miejskiej.

Ćwiczenia praktyczne realizowane były na szkolnym poligonie pod nadzorem pracowników Wydziału Nauczania, Wydziału Poligonu, Wydziału Doskonalenia Pedagogicznego oraz Szkolnej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej CS PSP.

Na zakończenie uczestnicy szkolenia wypełnili ankiety ewaluacyjne w których oceniali poziom merytoryczny oraz organizację zajęć dydaktycznych.

W ramach realizacji projektu uczestnikom szkolenia przekazano ubrania specjalne oraz zestawy ratownictwa medycznego PSP – R 1.