Szkolenie strażaków z Afganistanu tura I

W dniach od 3 do 16 grudnia 2012r. odbyło się „Szkolenie podstawowe z zakresu taktyki ratowniczo - gaśniczej i prewencji” dla strażaków z Islamskiej Republiki Afganistanu.
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie na czele z Komendantem st. bryg. mgr inż. Markiem Chmielem konsekwentnie realizuje ścisłą współpracę zagraniczną ze strażakami z wielu krajów m.in. z Mołdawii, Ukrainy, Gruzji, Białorusi, Anglii, Szkocji, Irlandii, Niemiec, Czech, Słowacji. Dzięki takiej wspólnej wymianie doświadczeń stale podnoszony jest standard szkoleń realizowanych w częstochowskiej szkole.

Szkolenie dla naszych gości z Afganistanu w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie realizowane było w ramach projektu: POLSKA POMOC 2012 i jest jednym z elementów wieloletniego programu współpracy rozwojowego na lata 2012 – 2015 Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
Bariera językowa jak i kulturowa nie była w stanie przeszkodzić ratownikom z Polski i Afganistanu w wymianie doświadczeń, realizowaniu wspólnych ćwiczeń, a także nawiązaniu nowych przyjaźni. Kolejny raz okazało się, że ratownictwo nie zna granic. 
Nasi goście z Afganistanu byli pod ogromnym wrażeniem jakim sprzętem dysponuje polska Straż Pożarna, jak wszechstronnie wykształceni są nasi ratownicy oraz jaką bazę szkoleniową posiada Centralna Szkoła.
Kulminacyjnym punktem szkolenia były wspólne ćwiczenia polskich i afgańskich strażaków. W trudnych zimowych warunkach atmosferycznych realizowane były dwa założenia:
- pożar samochodu osobowego,
- zderzenie samochodu osobowego z płonącą cysterną kolejową.
Współdziałanie ratowników należy dobrze ocenić, a wyciągnięte wnioski są bezcennym materiałem dla realizacji kolejnych międzynarodowych szkoleń.
Nieprzerwane działania wojenne od 30 lat, jakie trwają w Islamskiej Republice Afganistanu narażają pracę tamtejszych strażaków na ekstremalne sytuacje. Ten fakt był bardzo często podkreślany przez mjr. Hamdullaha Sohrabiego – szefa grupy strażaków z Islamskiej Republiki Afganistanu, który to dziękował za dotychczasową pomoc polskich strażaków, żołnierzy, wolontariuszy służących w Afganistanie. 
W ramach projektu ratownicy zostali przeszkoleni z zakresu: organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce, zadań i funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego , kwalifikowanej pierwszej pomocy, bezpieczeństwa pożarowego budynków , sprzętu ochrony dróg oddechowych sprzętu i armatury wodno – pianowej , taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych, ratowniczego sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego.
Poznali ponadto zasady funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w Polsce, który jest jednym z najbardziej uznawanych na arenie międzynarodowej. 
Dobór tematów został określony na podstawie wspólnych uzgodnień stron. Zajęcia były prowadzone na poligonie szkolnym przez kadrę CS PSP oraz specjalistów zewnętrznych w nowoczesnych salach wykładowych oraz pracowniach praktycznych i laboratoriach.

Zakres tematyczny szkolenia obejmował między innymi następujące zagadnienia :
- Szkolenie z zakresu BHP, 
- Organizacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce,
- Zadania i funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego,
- Zadania Państwowej Straży Pożarnej,
- Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - Zestawy PSP R1 i R2,
- Bezpieczeństwo pożarowe budynków – Przeciwpożarowe wymagania dla obiektów budowlanych,
- Systemy zabezpieczeń budynków,
- Sprzęt ochrony dróg oddechowych – komora dymowa,
- Sprzęt i armatura wodna i pianowa,
- Rozwinięcia bojowe z użyciem sprzętu i armatury wodnej i pianowej – komora rozgorzeniowa,
- Taktyka gaszenia pożarów wewnętrznych oraz pożarów lasów,
- Ćwiczenia z gaszenia pożarów wewnętrznych,
- Sprzęt ratowniczy hydrauliczny i pneumatyczny,
- Taktyka ratownicza w czasie działań drogowych,
- Prezentacja funkcjonowania jednostki ratowniczo–gaśniczej oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego na przykładzie Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.

Projekt zrealizowany w Centralnej Szkole PSP, przyczyni się do wzrostu kompetencji służb publicznych w Afganistanie, a tym samym pozwoli na podniesienie efektywności wykonywanych zadań, poprawę bezpieczeństwa oraz stanu środowiska naturalnego. 
Wiedza pozyskana w czasie szkolenia zostanie przekazana strażakom z jednostek, w których pełnią służbę uczestnicy szkolenia. 
Działania realizowane w projekcie mają szczególne znaczenie dla zacieśnienia współpracy międzynarodowej dotyczącej tak ważnej dziedziny, jaką jest doskonalenie służb ratowniczych. Realizowany projekt ma na celu wspieranie i promowanie współpracy jednostek straży pożarnej z różnych krajów. 
Projekt „Polska Pomoc 2012”, którą Centralna Szkoła PSP realizuje przy pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, to nie tylko szkolenie. Jest to również pomoc sprzętowa. Ratownicy z Afganistanu otrzymają następujące wyposażenie techniczne:
- zestawy ratownictwa medycznego PSP R1,
- zestaw pneumatyczny wysokiego i niskiego ciśnienia,
- zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego
- ubrania specjalne.
Serdeczne podziękowania składamy Panu Prezydentowi Miasta Częstochowy Krzysztofowi Matyjaszczykowi oraz Pani Barbarze Mizerze - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, dzięki którym przekazano dziesiątki pluszaków, zabawek, gier oraz nową, ciepłą odzież dla Afgańczyków.
Szkolenie zaszczycili swoją obecnością zaszczytni goście m.in. : 
- Pan Salim Zabardast – Konsul Islamskiej Republiki Afganistanu w Polsce, 
- Pan mjr. Hamdullah Sohrabi – szef grupy strażaków z Islamskiej Republiki Afganistanu,
- Pan gen. bryg. w st. spocz. Teofil Jankowski – były Komendant Główny PSP oraz Komendant Centralnej Szkoły PSP,
- Pan st. bryg. Stanisław Sulenta – Doradca Komendanta Głównego PSP,
- Pan mł. bryg. Krzysztof Pietrasik – Naczelnik Wydziału Współpracy Dwustronnej w Biurze Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej PSP,
- Pan ppłk. Dariusz Siwek – Dyrektor ABW Delegatury w Katowicach, 
- Pan płk. Roman Łubiński – Z-ca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, 
- Pan Jerzy Kuban – Z-ca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM w Częstochowie, 
- Pan mł. insp. Artur Bednarek – Komendant Miejski Policji w Częstochowie, 
- Pan ppłk. dypl. Krzysztof Tarapacz – Komendant WKU w Częstochowie.

Zajęcia podczas szkolenia prowadzili następujący wykładowcy:
- mł. bryg. Aleksandra Kaczmarzyk – Organizacja Ohrony p.poż. w Polsce,
- bryg. Roman Klecha - Dowódca JRG – Taktyka Działań Gaśniczych,
- bryg. Tomasz Siemiętowski - Taktyka Działań Gaśniczych,
- mł. bryg. Krzysztof Pielka - Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków,
- st. kpt. Łukasz Konieczny – Wyposażenie Techniczne,
- st. kpt. Artur Szymanek - Taktyka Działań Gaśniczych,
- st. kpt. Piotr Placek - Szkolenie z zakresu BHP,
- st. kpt. Jarosław Wojtania - Ratownictwo Medyczne,
- kpt. Paweł Penar - Ratownictwo Medyczne,
- mł. kpt. Piotr Ujma - Wyposażenie Techniczne,
- mł. kpt. Kamil Piotrowski - Taktyka Działań Gaśniczych,
- str. Mariusz Basiak – Rozpoznawanie Zagrożeń,
- oraz kadra Szkolnej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej.