Pierwsza tura szkoleń w ramach Polskiej Pomocy

Rozpoczęcie I tury szkoleń realizowanych w ramach Polskiej Pomocy Zagranicznej 2011
W dniu 22 sierpnia 2011 roku o godz. 17.00 miało miejsce uroczyste rozpoczęcie I tury szkoleń realizowanych przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w ramach Polskiej Pomocy Zagranicznej 2011 współfinansowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych .Projekt „ Taktyka działań w ratownictwie technicznym i medycznym – transfer wiedzy poprzez organizację specjalistycznych staży dla kadry ukraińskiej i gruzińskiej straży pożarnej „ przeznaczony jest dla ratowników z Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności oraz ratowników delegowanych przez Biuro do Spraw Zarządzania Sytuacjami Niebezpiecznymi Urzędu Miasta Tbilisi .

Uroczystość rozpoczęcia swoją obecnością zaszczycili znamienici goście :

- Stanisław Dąbrowa - I v-ce wojewoda śląski

- Witalij Maksymenko - Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie

- Georgi Czartolani - I sekretarz Ambasady Gruzji

- Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy

- nadbryg. Piotr Kwiatkowski - Z-ca Komendanta Głównego PSP w Warszawie

- gen. brygadier Teofil Jankowski - były Komendant Główny PSP oraz były Komendant CS PSP

- mł. bryg. Jacek Borowski - Dyrektor Biura Szkolenia KG PSP w Warszawie

- mł. bryg. Tomasz Kołodziejczyk - Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP w Warszawie

- st. bryg. Jeremi Szczygłowski - Z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach

- wykładowcy oraz naczelnicy wydziałów CS PSP w Częstochowie


Uroczystość rozpoczął Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. Marek Chmiel serdecznie witając zaproszonych gości , szczególnie delegacje z Gruzji i Ukrainy.  Komendant zwrócił uwagę , że jednym z elementów projektu poza przekazaniem wiedzy z zakresu ratownictwa technicznego , drogowego oraz medycznego będzie zacieśnienie współpracy międzynarodowej dotyczącej służb ratowniczych , wspierania i promowania współpracy jednostek straży pożarnej z różnych krajów oraz promocja polskiej historii , tradycji i kultury.Następnie nastąpiło przedstawienie wykładowców i instruktorów , którzy będą prowadzili zajęcia w czasie trwania szkolenia , zaprezentowano film o szkole oraz głos zabrali goście biorący udział w uroczystości . Na zakończenie krótki pokaz muzyczny zademonstrowała orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Mykanowie .

Po części oficjalnej rozpoczęcia projektu uczestnikom szkolenia przekazano ubrania specjalne oraz zestawy ratownictwa medycznego PSP – R 1 , które zostały zakupione w ramach projektu i z których to będą korzystali przez cały czas trwania szkolenia .

Następnie Komendant Szkoły st. bryg. Marek Chmiel zaprosił gości do zwiedzenia szkoły w trakcie którego pokazał nowy budynek dydaktyczno – koszarowy .